Tamer Uysal

Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinde Halkın Katılımının Etkinliği

 Halkın kaliteli, güvenilir, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde mal ve hizmet alabilmesinde “demokrasi”nin ve “demokratik değerlerin” büyük rolü vardır. 

...